Khu vực giao hàng

  • Chúng tôi giao hàng trên toàn quốc đối với tất cả các sản phẩm.
  • Đối với sản phẩm do các đơn vị đối tác thành viên phân phối, khu vực giao hàng có thể sẽ được giới hạn theo thông tin cập nhật tại trang sản phẩm. Trong một số trường hợp, mà khu vực giao hàng không được cập nhật kịp thời tại thời điểm Quý khách đặt hàng, Quark sẽ liên hệ đến Quý khách để thông báo chi tiết.