Khuyến mãi

Để mang lại lợi ích cho khách hàng, Quark sẽ kết hợp với các đối tác để tạo ra nhiều chương trình khuyến mãi thường xuyên giảm giá đặc biệt. Thể lệ của chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật tại trang khuyến mãi theo từng thời điểm chạy chương trình và có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước cho khách hàng.