Vận chuyển giao hàng

Sau khi nhận được đơn hàng, Choviettot.vn sẽ liên hệ với khách hàng để xác nhận đơn hàng và tiến hành giao sản phẩm.

Khách hàng phải cung cấp chính xác thông tin khi đăng ký thành viên để làm căn cứ giao  hàng.

Sau khi nhận được đơn hàng từ người mua, Choviettot sẽ chuyển đơn hàng đó đến người bán (Người bán giao hàng cho Choviettot theo đơn hàng).

Sau đó Choviettot sẽ chuyển hàng đến người mua. Khi đó hàng hóa của người bán sẽ được Choviettot thực hiện vận chuyến đến người mua như đối với sản phẩm do Choviettot bán.

  • Giao hàng chậm trễ

Trong một số trường hợp khách quan, không mong muốn (hàng nhập khẩu chưa về tới kho của Công ty, lỗi hệ thống…), Sản Phẩm có thể bị giao chậm trễ hơn so với số ngày giao hàng đã quy định cho từng loaị Sản Phẩm. Trong những trường hợp này, Công ty sẽ thông báo tới Khách Hàng bằng email/ tin nhắn/ điện thoại và cố gắng giao hàng trong thời gian sớm nhất.

  • Đóng gói sản phẩm được giao

Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng được giao sẽ được bao gói theo bao bì tiêu chuẩn của Choviettot. Trong trường hợp Khách Hàng có yêu cầu sử dụng hình thức bao gói khác (hộp quà tặng, giấy gói quà….) thì yêu cầu này sẽ bị tính phí.

  • Thay đổi thông tin giao hàng

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi các thông tin liên quan tới việc giao hàng như địa chỉ nhận Sản Phẩm, Người Nhận Hàng, thời gian giao hàng… thì Khách Hàng phải gọi điện cho hotline 02466886958 của Choviettot để kịp thời thông báo về các thay đổi đó trước khi Sản Phẩm được giao theo thông tin giao hàng trước đó. Choviettot sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng gây ra do sự thông báo thay đổi chậm trễ từ phía Khách Hàng.

  • Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa Người Mua và Người Bán. Tuy nhiên, Choviettot ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể Chủ nhật, ngày Lễ):

  • Trong phạm vi Nội thành Hà Nội/TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng: 1 - 3 ngày
  • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến thành phố/thị xã: 2-5 ngày
  • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến tuyến huyện/xã của các tỉnh khác: 4-7 ngày
  • Lưu chuyển giữa các tỉnh thành khác: Từ 4-7 ngày

Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến (12h kể từ khi tạo vận đơn); hoặc Người Mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân. Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán Mua ở vùng sâu; vùng xa hoặc hải đảo.