Phương thức thanh toán

  • Bước 1: Khách Hàng tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra mẫu mã, các điều kiện liên quan đến sản phẩm. Chọn “Thêm vào giỏ hàng” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  • Bước 2: Khách Hàng vào “Giỏ hàng” để tiến hành đặt hàng. Khách Hàng cập nhật thông tin giao hàng (họ tên, địa chỉ, số điện thoại…), chọn phương thức thanh toán.
  • Bước 3: Xác nhận “Đồng ý” để hoàn tất việc đặt mua hàng.
  • Bước 4: Đối tác vận chuyển của Choviettot tiến hành giao nhận hàng.
  • Bước 5: Khách Hàng nhận hàng và thanh toán tiền mặt.